ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 11:08
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ
މިހާރު
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި މިހާރުވެސް ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހުންތަކަކަށް ފަރުވާދެމުންދޭ
 
އެތަނުން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ފިރިހެނަކު ވަނީ ނިޔާވެފައި

ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި މިހާރުވެސް ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހުންތަކަކަށް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 7 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ އިމަރޖެންސީގައި ކަމަށެވެ.

އެތަނުން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ފިރިހެނަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް 19ގެ އައު ވޭރިއަންޓާއެކު ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އަނެއްކާވެސް މި ބަލި ފެތުރެމުންދާކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނެފައިވާއިރު، ބަލި ޖެހުމުން ފެންނަ އަލާމާތްތަކަކީ ހުން އައުން، ނޭފަތުން ރޯގާއައުން، ކަރުތެރެ އިންފެކްޓްވުން މައިގްރެއިން އަދި ބަނޑުގެ ބައެއްކަހަލަ މައްސަލަތައް ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
0%
67%
0%
ކޮމެންޓް