ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 20:12
މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ފެށި ލާއިންސާނީ ހަނގުރާމައަށް ފަހު ޣައްޒާއިން ވަނީ އާންމުންގެ 22،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފައި
މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ފެށި ލާއިންސާނީ ހަނގުރާމައަށް ފަހު ޣައްޒާއިން ވަނީ އާންމުންގެ 22،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފައި
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން-އިސްރާއިލް ހަނގުރާމަ
ޤަތަރުން ޣައްޒާއަށް އިތުރު އިންސާނީ އެހީ ފޮނުވައިފި
 
ހޯމަ ދުވަހު ޤަތަރުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ފޮނުވާއެހީ އާއެކު ތިން ފްލައިޓް މިސްރުގެ އަލް-އަރިޝް އަށް ފޮނުވާފައި
 
ހޯމަ ދުވަހު ފޮނުވި ފްލައިޓް ތަކުގައި 135 ޓަނުގެ އިންސާނީ އެހީ ހިމެނޭނެ
 
ޤަތަރުން ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށް މިހާތަނަށް 57 ފްލައިޓް ވަނީ ފޮނުވާފައި

ޤަތަރުން ޣައްޒާއަށް އިތުރު އިންސާނީ އެހީ ފޮނުވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޤަތަރުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ފޮނުވާއެހީ އާއެކު ތިން ފްލައިޓް މިސްރުގެ އަލް-އަރިޝް އަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ޤަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތިން، ހޯމަ ދުވަހު ފޮނުވި ފްލައިޓް ތަކުގައި 135 ޓަނުގެ އިންސާނީ އެހީ ހިމެނޭނެނެއެވެ.

މިއާއެކު، ޤަތަރުން ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށް މިހާތަނަށް 57 ފްލައިޓް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1،777 ޓަނުގެ އިންސާނީ އެހީއެވެ.

ޣައްޒާއިން މިހާރު މިފެންނަނީ މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ދުށް އެންމެ ބޮޑު އިންސާނީ ކާރިސާއެވެ. ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން އިތުރުކުރުމަށް ގޮވާލާއި އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރި ނަމަވެސް، އަދިވެސް އިސްރާއިލުން ދަނީ ޣައްޒާއަށް އެހީ ވެއްދުމަށް ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އައި އިރު ޣައްޒާއަށް އެތެރެކުރެވިފައިވާ އެހީގެ އަދަދު، ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ އެހީގެ 10 އިންސައްތައަށްވެސް ނާރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް