ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:17
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް އަދި ދަރިފުޅު ލައިބާ، ރޮނާލްޑޯ އާއެކު
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް އަދި ދަރިފުޅު ލައިބާ، ރޮނާލްޑޯ އާއެކު
ޓްވީޓަރ
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް، ރޮނާލްޑޯއާ ބައްދަލު ކޮށްފި
 
ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރުން މަޚްލޫފް ވަނީ، ފްރާންސްގެ އެންގޯލޯ ކަންޓޭ އަދި ބްރެޒިލްގެ ފަބީނިއޯއާ ވެސް ބައްދަލު ކޮށްފައި

ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ބައްދަލު ކޮށްފި އެވެ.

މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް އަދި ދަރިފުޅު ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް (އެލީ)، ރޮނާލްޑޯއާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ނަސްރުން އަލް އިއްތިހާދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. ޕްރިންސް ޢަބްދުﷲ އަލް ފައިސަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯއާ ބައްދަލުވުމުން، މަޚްލޫފް ވަނީ ރޮނާލްޑޯގެ ކާމިޔާބީ އަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެއީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ލިސްޓުގެ ކުރިއަށް ރޮނާލްޑޯ ޖެހިލުމުންނެވެ. އަލް އިއްތިހާދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އެއީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އޭނާ ޖެހި 53 ވަނަ ލަނޑެވެ.

މަޚްލޫފް ސައުދީ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެ ޤައުމުގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު، ޕްރިންސް އަބްދުލް އަޒީޒް ބިން ތުރުކީ އަލް ފައިސަލްގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި ކުޅިވަރު ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި މަޚްލޫފް އަކީ، ސައުދީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެކެވެ. ރޮނާލްޑޯއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު މަޚްލޫފަށް ހަމަޖައްސައިދިނީ އެ ޤައުމުގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީންނެވެ. މަޚްލޫފް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވިއިރު، ސައުދީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވަނީ ކުޅިވަރުގެ އެކި އެކި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރުން މަޚްލޫފް ވަނީ، ފްރާންސްގެ އެންގޯލޯ ކަންޓޭ އަދި ބްރެޒިލްގެ ފަބީނިއޯއާ ވެސް ބައްދަލު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް