ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:15
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަސްމުސް ހޮލުންޑް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަސްމުސް ހޮލުންޑް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ޔުނައިޓެޑުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑާއެކު ހޮލުންޑަށް އުފާވެރިކަން
 
މިވަގުތު އޭނާ އަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހުރި އެންމެ އުފާވެރި މީހާ ކަމަށް ހޮލުންޑް ވަނީ ބުނެފައި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ޖާޒީގައި، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑާއެކު ޑެންމާކުގެ ފޯވާޑް ރަސްމުސް ހޮލުންޑަށް އިންތިހާ އަށް އުފާވެރިކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެޓަލަންޓާގައި ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާ ހަމައަށް، އޭނާ އަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނުވެ އެވެ. އެ މެޗާ ހަމައަށް އައިއިރު، ޔުނައިޓެޑަށް ހޮލުންޑް ޖަހަފައިވާ ފަސް ލަނޑަކީ ވެސް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖަހާފައިވާ ލަނޑެވެ. ނަމަވެސް، ފަހަތުން އަރައި ޔުނައިޓެޑުން އެސްޓަން ވިލާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދި މެޗުގައި ހޮލުންޑް ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ހޮލުންޑް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގެ ޖާޒީގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލަނޑެއް ޖެހުމުން ވަރަށް އުފާވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު އޭނާ އަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހުރި އެންމެ އުފާވެރި މީހާ ކަމަށް ހޮލުންޑް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، މިހާތަނަށް އައިއިރު ޔުނައިޓެޑުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ކަމަށާއި، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ އަށް ލަނޑު ނުޖެހޭތީ، ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން އަންނަކަން ވެސް އިނގޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އޭރު ވެސް ނުދީ، ބޭނުންވީ ޔުނައިޓެޑާއެކު ކުރިއަށް ދާން ކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، ޔުނައިޓެޑަކީ ކުރިއަށް ދެވޭނެ، މޮޅު ޓީމެކެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއެކު ހޮލުންޑް ވަނީ މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 15 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ލީގު ކަޕްގައި ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވަނީ ހަ މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑަށް އޭނާ ވަނީ ޖުމުލަ 23 މެޗު ކުޅެދީ، ހަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ހޮލުންޑަކީ ޔުނައިޓެޑުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް