ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:11
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ރެޓްކްލިފް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ރެޓްކްލިފް
ޓްވީޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ރެޓްކްލިފާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު: ޓެން ހާގް
 
އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެެއީ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ 25 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ގަނެފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖިމް ރެޓްކްލިފާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރުކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އެ ކުލަބުގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ އިނގިރޭސި މަހުޖަނަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ ޔުނައިޓެޑުގެ ހިއްސާ އޭނާ އަށް ވިއްކާލަން ނިންމާފައި ވަނީ 1.3 ބިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެން ހާގް ބުނީ ރެޓްކްލިފާއެކު ކުރިއަށް ދާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެެއީ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ނިންމި ފުރިހަމަ ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރެޓްކްލިފާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، ރެޓްކްލިފަކީ ފުޓުބޯޅަ ހިންގުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން އެދޭ ފަދަ ކާމިޔާބީތައް ހާސިލްވެގެން ދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމުގައި ވެސް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުހެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ރެޓްކްލިފްގެ އިތުރުން، ޤަތަރުގެ މަހުޖަނެއް ކަމަށްވާ ޝޭހު ޖާސިމް ބިން ހަމަދު އަލް ތާނީ ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާ ވަނީ އެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލަައިފަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ރެޓްކްލިފަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ވަނީ, އެ މަސައްކަތް ފެށިތާ އަހަރެއްވީ ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް