ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:55
އެންމެ މޮޅު ކޯޗުންނަށް ވާދަކުރާ ތިން ކޯޗުން
އެންމެ މޮޅު ކޯޗުންނަށް ވާދަކުރާ ތިން ކޯޗުން
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ދަ ބެސްޓް އެވޯޑް
ފީފާ މޮޅު ކޯޗުންނަށް ވާދަކުރަނީ ގާޑިއޯލާ، ސްޕަލެއްޓީ އަދި އިންޒާގީ
 
އެންމެ ފަހުން އޮތް ފީފާ އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ހޮވާ ދަ ބެސްޓް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ގަދަ ތިން ކޯޗުން އިއުލާާން ކޮށްފި އެވެ.

ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ކޯޗުންނަށް ވާދަކުރަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ، އިޓަލީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުސިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ އަދި އިންޓަ މިލާނަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ ސިމޯން އިންޒާގީ އެވެ.

މީގެ ތެރެެއިން ގާޑިއޯލާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަދި އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އިންޒާގީ ވަނީ އިންޓަ މިލާާނާއެކު އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ވެސް އެ ޓީމު ގެންގޮސްދީފަ އެވެ. ސްޕަލެއްޓީ ވަނީ ނަޕޯލީ އާއެކު މިދިޔަ ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އިޓާލިއަން ލީގުގެ މިދިޔަ ސީޒަންގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަަކަށް ހޮވުނީ ވެސް އޭނާ އެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނަޕޯލީ ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ކުޅެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޮތް ފީފާ އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ އެވެ. ދެ ވަނަ އަށް އިޓަލީގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހޮވުނުއިރު، ތިން ވަނަ އަށް ދިޔައީ ގާޑިއޯލާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް