ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:46
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
މޮޅުވުން ހައްގީ ޔުނައިޓެޑު: ޕޮޗެޓީނޯ
 
ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ މެޗުގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ކަމަށާއި، އެ މީހުން ހޯދީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު އަދި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވުން ހައްގީ ޔުނައިޓެޑު ކަމަށް، ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ މެޗުގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ކަމަށާއި، އެ މީހުން ހޯދީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުޅި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ބުންވަރާއި ހިތްވަރަކީ އެމީހުންނަށް މޮޅެއް ހައްގު ސަބަބެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ޔުނައިޓެޑު މެޗުގެ ކުރިން ލީގުގައި ބްރައިޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ގިނަ ވަގުތު ޗެލްސީން ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެން ޖެހުމުން، ޓީމުގައި އެކަމުގެ އަސަރު ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަހަލަ އުނދަގޫ މެޗަކުން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދުމަށް ފަހު، ދެން ޓީމު އޮންނާނީ ވެސް މުޅިން ހަމަޔަކަށް ނޭޅިއެވެ.

Advertisement

ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ އަބަދު ބަލިވުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ޤަބޫލު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވެސް ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މޮޮޅުވާން ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ދެކޭ ގޮތުގައި ވަގުތު ލިބިގެން ޗެލްސީން ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކޮށްފި ނަމަ، މިހާރު މިދާ ދުވަސްތައް މަތިން ހަނދާން ނެތޭ ވަރުގެ ނަތީޖާތައް ވެސް އެ ޓީމަށް ހޯދޭނެއެވެ.

ބައްޔާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 10 ވަނަ މަގާމުގައެވެ. މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް 15 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެ ޓީމު މޮޅުވީ އެންމެ ފަސް މެޗުންނެވެ. ހަތަރު މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ހަ މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް