ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:16
ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ވަނީ މެދުކެނޑިފައި
ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ވަނީ މެދުކެނޑިފައި
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޣައްޒާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 700އިން މައްޗަށް
 
ހަމާސްއިން ބުނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓައިނުލާހާ ހިނދަކު ސުލްހައިގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އިސްރާއީލާއެކު ކުރިއަށްނުގެންދާނެ ކަމަށް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 700އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްޖަޒީރާއަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ 700އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ޣައްޒާއަށް މިހާރު ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަންދެން އިސްރާއީލާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތަކެއް ނުކުރުމަށް ހަމާސްއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގަތަރުގައި ބޭއްވި ހަނގުރާމައިގެ މަޝްވަރާތަކުން ވަކިވެ އިސްރާއީލުން ވަނީ އެގައުމުގެ މަންދޫބުންގެ ޓީމު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ހަމާސް ޖަމާއަތުންވެސް ވަނީ އިސްރާއީލާއެކު ދެން އިތުރަށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދެފަރާތުން ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކުން ލިބުނު ކުރިއެރުންތައް ހީނަރުވެފައި މިވަނީ، ގައިދީން ބަދަލުކުރުމާއި ވަގުތީގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ލޭ އޮހޮރުވުން ހުއްޓުވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 15،500އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. މި މުއްދަތުގައި އިސްރާއީލުން މަރުވެފައިވަނީ 1200 މީހުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން އަންނަނީ ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކާއި ސްކޫލްތަކަށްވެސް ބޮން އަޅަމުންނެވެ. މި ހަމަލާތައް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ފަލަސްތީން މިނިވަން ކުރުމަށާއި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ރައްޔިތުން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި މުޒާހަރާވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް