ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:50
ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ، ހަސަން މުޣުނީ
ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ، ހަސަން މުޣުނީ
ޓްވިޓަރ
ޕީސީބީގެ ބޯޑުން މުޣުނީ ވަކިކުރުން
ޕީސީބީގެ ބޯޑުން މުޣުނީގެ ނަން އުނިކުރީ، ދައުލަތުގެ އެހެން ދިމާއެއްގައި ޚިދުމަތްކުރަން ފުރުސަތު ދޭން
 
ޕީސީބީގެ ބޯޑަށް މުޣުނީ އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)އަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ނަން ފޮނުވިތާ ހަފުތާއެއް ނުވަނީސް، މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީގެ ނަން ބޯޑުން އުނިކޮށްފިއެވެ.

ޕީސީބީގެ ބޯޑަށް މުޣުނީ އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕީސީބީން ބުދަ ދުވަހު އެކްސްގައި އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި މުޣުނީގެ ނަން ހިމަނާފައެއް ނެތެވެ.

Advertisement

އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ޚަލީލުއަށް ސުވާލު ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވީ، މުޣުނީގެ ނަން ޕީސީބީގެ ބޯޑުގެ ލިސްޓުން އުނިކުރަން ނިންމީ، ދައުލަތުގެ އެހެން ދާއިރާއެއްގައި އޭނާއަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

ޕީސީބީގެ ބޯޑުން މުޣުނީގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާއިރު، ޕީސީބީގައި ޖުމްލަ 7 މެމްބަރުން ތިބެއެވެ. އެއީ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި ފަސް ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ފަސް މެމްބަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް