ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 06:28
ބާސެލޯނާ ދެވަނަ ބުރަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔާއޯ ފެލިކް
ބާސެލޯނާ ދެވަނަ ބުރަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔާއޯ ފެލިކް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޕޯޗްގަލް ޓީމް ކޮޅަށް، ޕޯޗްގަލް ދެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހައިގެން ބާސެލޯނާ ދެވަނަ ބުރަށް
 
ދެވަނަ ޖާގައަށް ވާދަކުރާނީ ޕޯޓޯއާއި ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް

ޕޯޗްގަލްގެ ޕޯޓޯ ކޮޅަށް, ބާސެލޯނާއަށް ކުޅޭ ޕޯޗްގަލްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހައިގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ޔަޤީން ކޮށްދީފިއެވެ.

ޕޯޓޯ އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރާ ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. ނޮކްއައުޓް ބުރުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދީ 30 ވަނަ މިނިޓްގައި ޕޯޓޯއިން ނެގި ލީޑް އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން ގެއްލުވާލުމަށްފަހު, ދެވަނަ ހާފްގައި ކަންސޭލޯ ޖެހި ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޕޯޗްގަލްގެ ޔާއޯ ފެލިކްސް އެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް މެޗުގައި ދެ ލަނޑުވެސް ޖަހައިދިނީ ޕޯޗްގަލް ކުޅުންތެރިންނެވެ. ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ހޯދި މިމޮޅާއެކު ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންވީ ފަސް މެޗުން 12 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ.

Advertisement

މިގްރޫޕުން ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ޖާގަ އަށް ވާދަކުރަނީ ޕޯޓޯ އާއި ޔުކްރެއިންގެ ޝަޚުތަރު ޑޮނެސްކެވެ. މިދެޓީމް ވެސް އޮތީ 9 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ޔަޤީންކުރަން ފަހު މެޗުގައި މިދެޓީމް ވާދަކުރަން ޖެހޭނީވެސް އެއް ޓީމް އަނެއް ޓީމާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް