ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:10
ހަނގުރާމަ މެދުކެނޑުމާއެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ގެތަކަށް ދަނީ
ހަނގުރާމަ މެދުކެނޑުމާއެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ގެތަކަށް ދަނީ
ޓްވިޓަރ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މިވަގުތަށް ލީޑަރުން އުއްމީދު ކުރައްވަނީ ގައިދީންތަކެއް ދޫކޮށްލުމުން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެސް އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމަށް ވީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ މެދު ވިސްނުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ލީޑަރުން ދެ ފަރާތަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި ހަމާސްގެ ލީޑަރުންނަށް މިސްރާއި ގަތަރު އަދި އެމެރިކާއިން ޕްރެޝަރު ކޮށްފައި ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ދުވަސްތަކަކަށް ދިގުދަންމާލުމަށެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންނަށް ދިން ލުއިތަކާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިނިވަންކުރާ ކޮންމެ 10 ގައިދީއަކަށް 24 ގަޑިއިރު އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ބައިޑަން ބޭނުންފުޅުވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ އިތުރު 13 މީހަކު މިނިވަންކޮށްފައިވާއިރު، ތައިލެންޑުގެ ތިން މީހަކާއި އިސްރާއީލު-ރަޝިއާ މީހަކު ވަނީ މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނުގެ 39 ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އޮފިޝަލުން ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ އިތުރު 3،200 މީހަކު އިސްރާއީލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ 14،854 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ، އެތައް ހާސް ބަޔަކު އަދިވެސް ހަލާކުވި އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި ވާނެ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ލަފާކުރައްވައެވެ.

ޣައްޒާއަށް އެހީގެ ބައެއް ޝިޕްމަންޓްތައް މި ދެތިންދުވަހު އެތެރެވި ނަމަވެސް އިސްރާއީލުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ ގެތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، ދިގު މުއްދަތަކަށް ރިކަވަރީ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަދިވެސް ނެތެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި އެކު، އަލުން އާރާސްތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލާއި ފަލަސްޠީނުގެ ދެމެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޞުލްޙައެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މިވަގުތަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ލީޑަރުން އުއްމީދު ކުރައްވަނީ ގައިދީންތަކެއް ދޫކޮށްލުމުން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެސް އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް