ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:13
އެމްޔޫ މަނިކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކުރައްވަނީ
އެމްޔޫ މަނިކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޔޫ މަނިކު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެމްޔޫ މަނިކު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ސާޓާއިން ވަޒަންކޮށްފި
 
ސަޓާއިން އެމްޔޫ މަނިކަށް މި އެވޯޑް ހަވާލުކުރީ ކުރުނބާގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު، ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސާޓާ)އިން ވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

އެމްޔޫ މަނިކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސާޓާ)އިން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޔޫ މަނިކަށް ވަނީ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެވޯޑާ ގުޅިގެން އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވީ, އެވޯޑް ލިބުމުން އުފާކުރައްވާ ކަމަށާއި، ސާޓާއަކީ ސައުތު އޭޝިއާގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަކުން ހިންގާ ހަރަކާތެއް ކަަމަށެވެ. އަދި ސައުތު އޭޝިއާ މީހުންނަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެނިފައި އޮތް ބައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ސައުތު އޭޝިއާ މީހުންނަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެނިފަ އޮތް ބައެއް ނޫން އެވޯޑް ލިބުމުގަ. މިވަރު އެވޯޑެއް ލިބުމުން ފަޚުރުވެރިވޭ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް 51 އަހަރު މިއަހަރު ފުރޭއިރު، މި ދަރަޖައަށް އައީ ވަރަށް މަސައްކަތުން. ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހުރިހާގޮތަކުން ޑައިވަރސިފައި ވާންޖެހޭނެ.
އެމްޔޫ މަނިކު

އެމްޔޫ މަނިކަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަސައްވުރު ބައްޓަންކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސާބިތު އަޒުމާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި، ކެނޑިނޭޅި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ސަބަބުން، އެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން، ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުމުގައި ބެންޗް މާކެއް ގާއިމުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަޓާއިން އެމްޔޫ މަނިކުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އޭނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަކީ، ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެވެ. ސައުތު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސަޓާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ، އަދި ސަރުކާރުގެ 15އަށްވުރެ ގިނަ އިދާރާތަކުން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް