ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:13
ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު
ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު
އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާ ހަވާލުކުރަނީ
 
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި 4 ކުލާސް ރޫމް، ލައިބްރަރީ، ޕޭންޓްރީ، އެޑްމިން އޮފީސް، ޖަލްސާކުރާ ހޯލެއް ހިމެނޭ
 
އިސްލާމީ އިލްމު އުނގެނެން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން އެ ސަރަހައްދުން މާލެ ނައިސް ކިޔެވޭނެ ގޮތް ފަހިވާނެ
 
އުނގޫފާރުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާ ހަވާލުކުރަނީ އިސްލާމީ ތައުލީމު ފެތުރުމަށް

ރ.އުނގޫފާރުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް)އާ ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވީ އުނގޫފާރުގައި ޝަހީދު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި ގާއިމުކޮއްފައިވާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގައި އިސްލާމީ އިލްމު ފެތުރުމަށް، އަންނަ ހަފްތާގައި އައިޔޫއެމްއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އުނގޫފާރުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ތިނަދޫ ސިޓީގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އިލްމު އުނގެނެން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން އެ ސަރަހައްދުން މާލެ ނައިސް ކިޔެވޭނެ ގޮތް ފަހިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އުނގޫފާރުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި 4 ކުލާސް ރޫމް، ލައިބްރަރީ، ޕޭންޓްރީ، އެޑްމިން އޮފީސް، ޖަލްސާކުރާ ހޯލެއް ހިމެނެއެވެ. ދެ ފަންގިފިލާއަށް ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 5380 އަކަފޫޓު ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ 900 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މިސްކިތުގައި އަންހެނުންނަށް ވަކިން ވުޟޫކުރުމާއި ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިސްކިތް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސަރުކާރުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ 02 މާރިޗު 2017 ގައެވެ. މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 02 މާރިޗު 2017 އަދި ނިމިފައިވަނީ 10 ޖަނަވަރީ 2020 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް