ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:42
ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން
ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ސަޢޫދީގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއެކު

ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިބައްދަލުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤައުމީ ނިއުސް އޭޖެންސީ "ވާސް" އިން ބުނެފައިވަނީ މި ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން ކަމަށެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމައިފައިވަނީ ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ އިތުރުން، ސަޢޫދީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި މުހިންމު 15 ނިންމެވުމެއް ނިންމަވައިފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު، ހުވައިކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އޮތް ޖަލްސާއަށް ވެސް ސަޢޫދީގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ މަންދޫބެއްވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް