ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:49
ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ އަދި ކޯޗު މާޓިނޭޒް
ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ އަދި ކޯޗު މާޓިނޭޒް
ރޮއިޓާރސް
ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމު
ރޮނާލްޑޯގެ ކުޅުން މާޓިނޭޒް ސިފަކުރީ، 18 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ކުޅުމާ!
 
އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް މިސާލެއް

ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދިވެސް ކުޅެމުން އަންނަނީ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ވައްޓަފާޅީގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ.

މާޓިނޭޒް މިހެން ބުނީ، އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް އިން އައިސްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު 10 މެޗުން ވެސް ޕޯޗުގަލް ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. އެ މެޗުތަކުގައި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް ހަމަޖެއްސި ބެލްޖިއަމްގެ މާޓިޏޭޒް ބުނީ، ރޮނާލްޑޯގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކަންކަން އޭނާ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރު އަދި ވެސް ހުރީ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް މިސާލެކެވެ. ރޮނާލްޑޯ އަަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރަނގަޅު ދަނޑި ވަޅުގައި ޓީމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މާޓިނޭޒް ބުނީ، ރޮނާލްޑޯ އަކީ ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމަށް އަދި ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ޕޯޗުގަލް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވަނީ ރޮނާލްޑޯ އާއެކު ކަމަށާއި، އޭނާގެ އެހީތެރިކަން އެ ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވެސް މާޓިނޭޒް ބުންޏެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އަކީ ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީ، އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް 205 މެޗުން 128 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ޕޯޗުގަލާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މިހާތަނަށް ދެ ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އަދި 19-2018 ގެ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް