ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:35
ޔޮނެކްސް ފެސްޓިވަލްގައި ލޯ މެޑައްޔާއެކު ލައިބާ
ޔޮނެކްސް ފެސްޓިވަލްގައި ލޯ މެޑައްޔާއެކު ލައިބާ
ޓްވިޓަރ
ބެޑްމިންޓަން
ޔޮނެކްސް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭގެ ލައިބާ އަށް ލޯ މެޑަލް
ޕޮލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުން ލައިބާ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި ވަނީ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް ބައިން

ޔޮނެކްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ފެސްޓިވަލްގައި ވާދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް (އެލީ) ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

ޕޮލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުން ލައިބާ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި ވަނީ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް ބައިންނެވެ. މި ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ލައިބާ ވަނީ ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ޕޮލެންޑުގެ ޕުޑްލޯއާ ވާދަކޮށް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗު ޕުޑްލޯ ކާމިޔާބު ކުރީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ސެޓު 15-14 އަދި ދެ ވަނަ ސެޓު 15-12 އިންނެވެ. މިބައިގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗު ވެސް ލައިބާ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް، ކާމިޔާބު ހޯދި އެވެ.

މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއްގައި ވާދަކޮށް، ސިންގަލްސް ބައިން ލައިބާ މެޑައްޔެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ލައިބާ ވަނީ އިޓަލީ އަދި ކްރޮއޭޝިއާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކޮށް ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް ބައިން، ތިން ލޯ މެޑަލް އަދި އެއް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

ޕޮލެންޑު މުބާރާތަށްފަހު، ދެން ލައިބާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ސްލޮވޭނިއާ އަދި ސައުދީ އަރަބިޔާގައި މި މަހުގެ ފަހު ކޮޅު އޮންނަ މުބާރާތަކަށެވެ. ލައިބާ އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ބެޑެމިންޓަން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ވާދަކޮށް، ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް