ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:41
ސްޕޭނާއި ބާސެލޯނާގެ އައިޓާނާ ބޮންމާޓީ
ސްޕޭނާއި ބާސެލޯނާގެ އައިޓާނާ ބޮންމާޓީ
ފޭސްބުކް
ބެލޮންޑީ އޯ
އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބޮންމާޓީ
 
އަހަރެން މިއެވޯޑް ހާއްސަ ކުރަނީ ބާސެލޯނާ އާއި ސްޕޭނުގެ ޓީމު މޭޓުންނާއި ސްޓާފުންނަށް: ބޮންމާޓީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވައި އިނާމަކަށް ދޭ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ސްޕޭނާއި ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު އައިޓާނާ ބޮންމާޓީ ހޯދައިފި އެވެ.

އޭނާ އަށް މިއިނާމް ހަވާލުކޮށްދިނީ ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި ބޭއްވި ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗެވެ.

"އަހަރެން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވެއްޖެ ބެލެންޑީއޯ އެވޯޑް ލިބުމުން. ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެންމެން ގުޅިގެން ކާމިޔާބު ލިބޭ ކުޅިވަރެއް. މިހެންވެ އަހަރެން މިއެވޯޑް ހާއްސަ ކުރަނީ ބާސެލޯނާ އާއި ސްޕޭނުގެ އަހަރެން ޓީމު މޭޓުންނާއި ސްޓާފުންނަށް،" ބޮންމާޓީ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވެއްޖެ ބެލެންޑީއޯ އެވޯޑް ލިބުމުން. ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެންމެން ގުޅިގެން ކާމިޔާބު ލިބޭ ކުޅިވަރެއް. މިހެންވެ އަހަރެން މިއެވޯޑް ހާއްސަ ކުރަނީ ބާސެލޯނާ އާއި ސްޕޭނުގެ އަހަރެން ޓީމު މޭޓުންނާއި ސްޓާފުންނަށް،"
ބޮންމާޓީ ބުންޏެވެ.
ސްޕޭނާއި ބާސެލޯނާގެ އައިޓާނާ ބޮންމާޓީ - ފޭސްބުކް

އޭނާ ވަނީ އެވޯޑަށް ވާދަކުރި އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކޮށް، އެކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

"ރޯލް މޮޑެލުންގެ ގޮތުގައި އަހަރުމެންގެ ޒިންމާތަކެއްވޭ ދަނޑުމަތީގަ އާއި ދަނޑުބޭރުގައި ވެސް. އަހަރުމެންނަކީ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިންނެއްނޫން. އަހަރުމެންނަކީ ނަމޫނާ ދައްކައި އެކުއެކީގައި ކުރިއަރައި، މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކު ހަމަހަމަކން ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ބައެއް،"
ބޮންމާޓީ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ބޮންމާޓީ ވަނީ މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ސްޕޭނާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް ތިން ގޯލު ޖެހި އޭނާ އެވެ. އަދި ބާސެލޯނާއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދިއިރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި ބޮންމާޓީ އަކީ ސްޕޭނާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ އެއްވަނަ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާގެ އަންހެން ވާޝަން އެވެ. ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑަށް އޭނާއާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރީ ދެ ވަނަ ހޯދި ޗެލްސީ އަށް ކުޅޭ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ފޯވަޑް ސަމަންތަ ކާ އާއި ބާސެލޯނާ އާއި ސްޕޭނުގެ ޒިވާން ފޯވަޑް ސަލްމާ ޕަރަޔުއެލޯ އެވެ. ހަތަރަކަށް ދިޔައީ ބާސެލޯނާ އާއި ސްވިޑްންގެ ރަލްފޯ އެވެ. ފަސް ވަނަ އަށް ދިޔައީ އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރު މޭރީ އާޕްސް އެވެ.

މިއީ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ދިން ފަސް ވަނަ ފަހަރެވެ. މި ފަސް ފަހަރުގެ ތެރެއިން ސްޕޭނާއި ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ތިން ފަހަރު މި އެވޯޑް ހޯދައިފަ އެވެ. މިދިޔަ ދެ އަހަރު އެވޯޑް ހޯދީ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އެލެކްސިއާ ޕުޓެޔާސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް