ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:23
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެގުއާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެގުއާ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
މެގުއާގެ ކުޅުމާމެދު ޓެން ހާގް ހިތްހަމަ ޖެހޭ
 
މެޗުގައި މެގުއާގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު، މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް އޭނާ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ޓެން ހާގް ވަނީ މެގުއާ އަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އެ މެޗުގައި މެގުއާގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު، މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، މެގުއާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ޓެން ހާގް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުދީ، ޓީމުގައި ފަހަތުގައި މެގުއާ ދައްކަމުން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް ޓެން ހާގް ބުނީ އެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހައްގުވާ ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް މެގުއާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މެޗުގައި މެގުއާ މޮޅަށް ކުޅުމާއި، ޔުނައިޓެޑުގެ ގޭމް ޕްލޭން އެނގި ހުރެ އޭނާ ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ. ދުވަސް ކޮޅަކަށްފަހު ނަމަވެސް، މެގުއާގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން އަންނަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މެގުއާގެ ފަރާތުން އެ ކުޅުން ފެނުން ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން މި ސީޒަނަށް ކުރިމަތިލީއިރު، ޓެން ހާގް ވަނީ މެގުއާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑު އަތުލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެއާއެކު މެގުއާ އެ ކުލަބު ދޫކޮށް، ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް ފެތުރުނެވެ. މެގުއާ ހޯދުމަށް ވެސްޓް ހޭމުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ފަހުން މެގުއާ ނިންމީ އެ ކުލަބަށް ބަދަލު ނުވާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑުގައި ހުރެ، އެ ކުލަބުގައި އޭނާގެ މަގާމު އަލުން ހޯދަން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް