ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:21
ޖަރުމަނުން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޖަރުމަނުން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
ފަހަތުން އަރައި ޖަރުމަނުން އެމެރިކާ ބަލިކޮށްފި
 
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޖަރުމަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހަތުން އަރައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޖަރުމަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހަތުން އަރައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އެމެރިކާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ފޮލަރިން ބަލޯން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަރުމަނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އިލްކާއީ ގުންޑޮގާން އެވެ. ޖަރުމަނުން އެ ޓީމުގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ނިކްލަސް ފުލްކްރަގް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ރޮބިން ގޮސެންސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު 61 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަމާލް މުސިއާލާ ޖެހީ ފުލްކްރަގް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

ޖަރުމަނުން އަންނަނީ އަންނަ އަހަރު އެ ޤައުމުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ހަވާލުވި ފަހުން ޖަރުމަނު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި އެ ޓީމުން މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މެކްސިކޯއާ ދެކޮޅަށް ވެސް ނިކުންނާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް