ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:35
ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމު
ރޮނާލްޑޯގެ އުންމީދަކީ އަނިޔާއެއް ނުވެ، ޔޫރޯގައި ކުޅެވުން
 
ޔޫރޯ އަށް ޕޯޗުގަލް ކޮލިފައިވީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުވެގެން ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން

އުންމީދަކީ އަނިޔާއެއް ނުވެ، އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެވުން ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަންގައި ސްލޮވޭކިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ޕޯޗުގަލް އަށް ވަނީ ޔޫރޯ އިން ޖާގަ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން 38 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބުނީ، ކުރިއަށް ބައިވަރު ވަގުތު އޮތް ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ޔޫރޯގައި ކުޅެވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކީ އިތުރު އަނިޔާއެއް ނެތި، އެ މުބާރާތުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅެވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ޕޯޗުގަލް ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި އުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އެ ޤައުމާމެދު އޭނާގެ ހިތުގައި އޮންނަ ލޯތްބަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ކޮންމެ ދަނޑެއްގައި އޭނާ ކުޅުނު ނަމަވެސް، ޕޯޗުގަލްގެ ރައްޔިތުން އޭނާ އަށް ދެމުން އަންނަ ސަޕޯޓު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ، ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވެސް އަބަދު ވެސް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޔޫރޯ އަށް ޕޯޗުގަލް ކޮލިފައިވީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުވެގެން ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޕޯޗުގަލްގައި މިހާރު އޮތް ޓީމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، މޮޅު ޓީމެކެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް އަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ބުނީ މާޓިނޭޒް އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އާއެކު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ އަށް ޕޯޗުގަލް ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮތް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޤައުމުން ވަނީ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ މުބާރާތް ޕޯޗުގަލް އިން ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ވެސް ރޮނާަލްޑޯ ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް