ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:36
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާއި، ތ ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާއި، ތ ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އަންހެން ފަނޑިޔާރުން
"ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ވިމެން ޖަޖަސް" ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއިން ދެ ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
ރާއްޖޭގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވޭ
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި، ތ ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ވިމެން ޖަޖަސް" ގެ 45 ވަނަ އަހަރީ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭގެ ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި، ތ ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

މި ކޮންފަރެންސަކީ އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއާއި، އޮފީސް އޮފް އޯވަސީސް ޕްރޮސެކިއުޓޯރިއަލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ (އޯޕީޑީއޭޓީ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންފަރެންސެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް