ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:45
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕޯޗުގަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕޯޗުގަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން
ރޮނާލްޑޯ ނެތި ވެސް ޕޯޗުގަލް އަށް ނުވަ ލަނޑުގެ ބޮޑު މޮޅެއް
 
މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް ވަނީ މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެެއް ނަގައިފައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ލަކްސަންބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޕޯޗުގަލް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޕޯޗުގަލް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 9-0 އިންނެވެ. މި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ ރީނދޫ ކާޑު ސަސްޕެންޝަނެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެސް ޕޯޗުގަލް އިން ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުން އަނެއް ފަސް ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޕޯޗުގަލް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ގޮންޒާލޯ އިނާސިއޯ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް ޖެހީ، ބެނާޑޯ ސިލްވާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ވެސް ރާމޯސް އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ރަފައެލް ލިއާއޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕޯޗުގަލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު އިނާސިއޯ ޖެހީ ފެނާންޑޭސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ ޕޯޗުގަލްގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޑިއޭގޯ ޖޮޓާ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ވެސް އެހީތެރިވެދިނީ ފެނާންޑޭސް އެވެ. އެގެ ފަހުން 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޮޓާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ހަ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރިކާޑޯ ހޯޓާ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ހަތް ވަނަ ލަނޑު، 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޖޮޓާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އަށް ވަނަ ލަނޑު 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ މުޅި މެޗުގައި ވެސް މޮޅަށް ކުޅުނު ފެނާންޑޭސް އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އޮޓާވިއޯ އެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ފަހު ލަނޑު، 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޔާއޯ ފެލިކްސް އެވެ.

މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް ވަނީ މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެެއް ނަގައިފަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތީ ކުޅުނު ހަ މެޗުން 18 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސްލޮވާކިއާ އަށް ލިބެނީ 13 ޕޮއިންޓެވެ. ކޮލިފިކޭޝަންގައި ޕޯޗުގަލް އަށް ދެން އޮންނާނީ ވެސް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް