ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:31
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން - ސާފް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ބޫޓާން ބަލިކޮށް ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް، ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް
 
މިއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތެއްގައި ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމެއް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން މޮޅުވެ، ރާއްޖޭގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ޕާކިސްތާނާ ވާދަކޮށް 3-0 އިން ބަލިވެފަ އެވެ. ޕާކިސްތާންު ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ޕާކިސްތާން ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު، ފަހު ޖާގަ ލިބެން އޮތީ ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ވާދަކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ.

Advertisement

ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ އިން ވަނީ 3-2 އިން ބޫޓާން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ރާއްޖެ އިންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ރާއްޖެ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މުޙައްމަދު އިލާން އިމްރާން އެވެ. އިލާން އެ ލަނޑު ޖެހީ އީތަން އިބްރާހީމް ޒަކީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ހިތްގައިމު ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ބޫޓާން އިން ވަނީ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށް، ލީޑު ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިދިނީ ކެޕްޓަން ސޯނަމް ޖޯޑީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރާއްޖެ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އީތަން އެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ ބޫޓާން ޑިފެންޑަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައު މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ވެސް އީތަން އެވެ.

މިއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތެއްގައި ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމެއް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗު އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް