ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:30
އައިއޯއައިޖީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
އައިއޯއައިޖީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
ރައީސް އޮފީސް
އައިއޯއައިޖީ 2023
ސިޔާސީ ދުވަސްވަރެއްގައި ފެނުނީ ޤައުމީ ޖޯޝު: މަޚްލޫފް
 
މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށް

ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރުގަދަވެފައިވާ ދުވަަސްވަރެއްގައު، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ރާއްޖެ އިން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެއްތަންވުމުން އެކަމުން ދައްކައިދެނީ ޤައުމީ ޖޯޝު ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނައުގައި އޮތް އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙުމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ނުވަ ކުޅިވަރެއްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެއީ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ)، ވޮލީބޯޅަ، އެތުލެޓިކްސް، ޓެނިސް، ހޭންޑްބޯޅަ، ބާސްކެޓުބޯޅަ، ސްވިމިން، ބެޑްމިންޓަން އަދި ޓައެކްވަންޑޯއެވެ. ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންގެ އަދަދަކީ 176ވެ. ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ، ބެޑްމިންޓަން، ޓައެކްވަންޑޯ، ޕެރަ އެތުލެޓިކްސް، އެތުލެޓިކްސް އަދި ބާސްކެޓު ބޯޅައިން ވަނީ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއިން ވަނީ ޖުމުލަ 28 މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެއީ ފަސް ރަން މެޑަލް، ނުވަ ރިހި މެޑަލް އަދި 14 ބްރޯންޒް މެޑަލްއެވެ.

Advertisement

ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ކުރިން މީޑިއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފޯރި އެންމެ ގަދަވެފައިވާ ދުވަސްވަރު، އެކަންކަމަށް ބެލުމެއް ނެތި ވީހާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ، ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވިކަން މަޚްލޫފް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، އެއީ އެ ކުޅިވަރުތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، އެކަމުން ދައްކައިދެނީ ފުޓުބޯޅަ ނޫން އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދެވޭ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް