ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:13
ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން
ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
 
މި އިންޓަވިއުގައި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބާއި ރައީސްގެ މިދިޔަ ދައުރާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާނެ
 
މިއީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްއަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދެއްވާ ފުރަތަމަ އިންޓަވިއު
 
މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ސާލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ހެނދުނު 08:00 ގައި

ރާއްޖެޓީވީން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ގެނެސްދޭ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ޝޯވްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ޞާލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ހެނދުނު 08:00 ގައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ 4 ވަނަ ފަހަރެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގެ ހޯސްޓް އަދި ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހު ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ރާއްޖެޓީވީއާއި، ޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެއްގެ އިތުރުން، ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހަފްތާއަކަށް ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު، މިއީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްއަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދެއްވާ ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުއެވެ. މި އިންޓަވިއުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައީސްގެ މިދިޔަ ދައުރާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާނެ އެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގާވާއިދުން ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ބައްލަވާ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ވަގުތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި މިންވަރަކަށް މި ޝޯވް ބައްލަވާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިއުސް އެންޑް ކަރަންޓް އެފެއާރޒް ޚަބަރުތައް ނުރަސްމީ އަދި ތަފާތު ގޮތަކަށް ގެނެސްދޭ މި ޝޯވް ރާއްޖެޓީވީގެން ފާއިތުވި 9 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 6:30 އިން 8:45 އަށް ދަނީ ގެނެސްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
40%
60%
ކޮމެންޓް