ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:53
އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވި ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ޕަވާޑް
އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވި ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ޕަވާޑް
ޓްވީޓަރ
އިންޓަ މިލާން
އެންމެ ފަހުން ޕަވާޑް އިންޓަ މިލާނަށް ސޮއިކޮށްފި
 
ޕަވާޑް އިންޓަ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުުނިކަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް އެ ކުލަބު ދޫކޮށް، އިޓާލިއަން ލީގުގެ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ބަޔާނާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔާނުން އައީ ޕަވާޑުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބޭނުންނުވާކަން އޭރު ޕަވާޑް ވަނީ ކުލަބަށް އަންގައިފަ އެވެ. ޕަވާޑު ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފާޅުކޮށްފައި ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އިންޓަ އިން ވަނީ އެ ރޭހަށް ވަދެ، ޕަވާޑްގެ ސޮއި ހޯދައިފަ އެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޕަވާޑް އިންޓަ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރާނެ އެވެ. މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަށް އިންޓަ އިން ޖުމުލަ 32 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަދަދެއް ދޭނެ އެވެ. އިންޓަ އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ޕަވާޑް ބުނީ މިއީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. އިންޓައިގައި ވެސް ޕަވާޑް ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމުގެ ޖާޒީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ތަރިއަކަށް ވުމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އިންޓަ އަކީ ޔޫރަޕުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ ފެންވަރުގެ ޓީމެކެވެ.

ސްޓަޓްގާޓް ދޫކޮށް ޕަވާޑް ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 163 މެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބަޔާނާއެކު އޭނާ ވަނީ 11 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބަޔާނުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޕަވާޑް ހޯދީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފްރާންސާއެކު އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޕަވާޑް އަންނަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް 49 މެޗު ކުޅެދީ، ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އަދި ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް