ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 07:27
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އާއި ފުލަމް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އާއި ފުލަމް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފުލަމް އިން އާސެނަލް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި
 
އާސެނަލްގެ އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އާސެނަލްގެ އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި އާސެނަލް ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗެވެ. ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. ފުލަމް ކައިރިން ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އާސެނަލަށް އޮތެވެ.

Advertisement

އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ފުލަމް އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްގެ ބުކަޔޯ ސަކާ އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގައި ލިބުނު ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން ފުލަމް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަންދްރޭސް ޕެރެއިރާ އެވެ. އޭރިޔާ ބޭރުން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ހުއްޓުވަން އާސެނަލްގެ ގޯލް ކީޕަރަށް މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުނެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. އެއީ ފުލަމްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އާސެނަލގެ ފަބިއޯ ވިއެރާ އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށް، 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަކާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އާސެނަލުން ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗުގެ ލީޑު ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. އޭރިޔާ ބޭރުން ވިއެރާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެޑީ އެންކެޓިއާ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ފުލަމް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި އެވެ. ރީޑް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޕަލީނާ އެވެ.

ފުލަމް ކައިރިން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު، ތިން މެޗުން ޖުމުލަ އާސެނަލަށް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. އެ ޓީމު އޮތީ ތިން ވަަނައިގަ އެވެ. ލީގުގައި ދެން އާސެނަލަށް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް