ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 19:38
ފުވައްމުލަކުގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކުގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ފުވައްމުލަކު ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ފުވައްމުލަކުގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 1000 އަކަފޫޓުގެ 3 ކޮޓަރިއާއި 3 ފާޚާނާ ހިމެނޭ 400 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރާނެ
 
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސް އިން ޖޭވީ ވިތު ޕްލެކްސްއިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި, މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ހައުސިން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަހްމަދު ވިޝާން ނަސީމެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ނަޖާހު ޝަރީފެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސް އިން ޖޭވީ ވިތު ޕްލެކްސްއިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް، 469،787،688 (ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތް ހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށެއް) ރުފިޔާއަށެވެ. މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 1000 އަކަފޫޓުގެ 3 ކޮޓަރިއާއި 3 ފާޚާނާ ހިމެނޭ 400 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރާނެއެވެ.

މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމީ ފުވައްމުލަކުގައި 200 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފަހުން ވަނީ އިތުރު 200 ފްލެޓާއެކު، ޖުމްލަ 400 ފްލެޓް އިމާރާތްކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަން އިއުލާންކުރައްވައިފައެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް