ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 13:40
ހޯމަ ދުވަހު އުމަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން
ހޯމަ ދުވަހު އުމަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން
ސަން އޮންލައިން
އުމަރު ނަސީރު ކެންޑިޑެސީ
އުމަރުވެސް ރިޔާސީ ރޭހަށް، ރަނިންގ މޭޓަކީ މާޒް ސަލީމް
މާޒް ސަލީމަކީ މީގެ ކުރިން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު
2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް އުމަރު އޭރު ވާދަ ކުރެއްވި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރުވެސް ފޯމު ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އުމަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރު، ރަނިންމޭޓަކަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އަޙްމަދު ސަލީމް (މާޒް ސަލީމް)އެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

އުމަރު ނަސީރު މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް އެރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލައަށްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އުމަރަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގަ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އުމަރު ވަޒީރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނެވީސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރުގައެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް އުމަރު އޭރު ވާދަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް