ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 13:08
އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އެމްޓީސީސީ
އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުން
އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ހިއްކާ ސަރަހައްދު ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
އުކުޅަހުން 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަވާލުކޮށްފަވަނީ 71 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

އއ. އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް 12 ދުވަސް ތެރޭގައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެން އޮތީ ބޮޑު ފުޅަދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ އިތުރުން ހިއްކާ ސަރަހައްދު ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

ބިމުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން، އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އުކުޅަހުން 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަވާލުކޮށްފަވަނީ 71 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއާއާއެކު ރަށުން އިގްތިސާދީ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް