ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 23:21
އއ. އުކުޅަހުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތް އިބްރާހިމް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އއ. އުކުޅަހުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތް އިބްރާހިމް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ
އުކުޅަހަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވައުދެއް ރަނުން ރަނަށް ރައީސް ދަނީ ފުއްދަވަމުން: ޝައުކަތު
 
ރައީސް ސާލިހަށް ރަށުން ވަތަނީ ރޫހުގައި ރަށުން ދެއްވާނީ ގަނޑު ވޯޓެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ އއ. އުކުޅަހަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވައުދެއް ރަނުން ރަނަށް ފުއްދަވަމުންދާ ރައީސް އެއްކަމަށް އއ. އުކުޅަހުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝައުކަތް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން ރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ކަމަށެވެ.

ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމަށް މިދިޔަ 20 އަހަރު ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކި ވެރިންގެ ކިބައިން އާދޭސްކޮށް ސަލާން ޖަހަމުންދިޔަ ކަމަށާއި އެ ރައްޔިތުންގެ ރުއިމާއި ކެކުޅުމުގެ އަޑު ހަމައެކަނި އެއްސެވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ސާލިހު އެކަނި ކަމަށް ޝައުކަތު ވިދާޅުވިއެވެ. 

Advertisement

ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން ފޮޅިފައި ކަމަށާއި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އަކީ ވައުދުވާން "ހެސްކިޔާފަ" ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ރައީސެއް ކަމަށާއި އެ ވައުދުތައް ރަނުން ރަނަށް ފުއްދަވާ ކަމަށް ވެސް ޝައުކަތު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ސާލިހަށް ރަށުން ވަތަނީ ރޫހުގައި ދެއްވާނީ ގަނޑު ވޯޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް