ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 07:22
އއ. އުކުޅަސް ބިން ހިއްކާ ނިންމާލުން
އއ. އުކުޅަސް ބިން ހިއްކާ ނިންމާލުން
އެމްޓީސީސީ
އުކުޅަހު ބިން ހިއްކާ ނިމުން
އުކުޅަހު ބިން ހިއްކާ ނިންމާލައިފި
 
މި މަޝްރުއޫގެ ދަށުން 10 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްހިއްކި

އއ. އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކާ ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެމަސައްކަތްކުރި އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބިން ހިއްކަން ފެށި އުކުޅަހުގެ ބިން މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ހިއްކާ ނިންމާ ގޮނޑުދޮށްވެސް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި މަޝްރުއޫގެ ދަށުން 10 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިއްކައި 1054 މީޓަރަށް ރިވެޓްމެންޓު ޖަހާފައި ވެއެވެ. ހިއްކި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 80 މީޓަރުގެ ހުރަސްތޮއްޓެއްވެސް ޖަހާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ބިމުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން، އުކުޅަހުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއީ 71 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއާއާއެކު ރަށުން އިގްތިސާދީ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް