ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 23:29
ރައީސް އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާ
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތެއް ހިފައިގެން އައިސް ތިބި ބަޔަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން: ރައީސް
 
އިގްތިސާދީ ބޮޑު ބަދަލާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަންފީޒު ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި
 
ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މުޖުތަމައު އަމާންވުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދައިދޭން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލައިގެން ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް އައިސްތިބި ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އެމަނިކުފާނު ހޮވަން ޖެހޭ ސަބަބު ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން, މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް މިއިން ޒަމާނެއްގައި ނުފެންނަ ވަރުގެ ތަރައްގީ ފެނިގެންދާނެކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށާއި ޖަޒީރާވަންތަކަން ގެއްލިދާނެތީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްނުދީ ނުހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މުޖުތަމައު އަމާންވުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ޤާނޫނަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިންވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ އަމާޒަކީ އެ ބަދަލުތައް ގެނައުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުށުން ދުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އުފެއްދުންތެރި ފުދުންތެރި ޖީލެއް, ޝާމިލް އޯގާތެރި އާއިލާއެއް, އަދި އަމާން މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުން ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ބާރުލިބޭ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ބަދަލާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަންފީޒު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement

ދެވަނަ ދައުރެއް އެމަނިކުފާނަށް ދޭންވީ ސަބަބު ހާމަކޮށްދެއްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ބިންގާ މިހާރު އަޅަމުން އަންނައިރު އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނީ އަދި ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ލިބިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިކަމަށް ދާން އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށާއި ކުރީގެ ވެރިކަމާއި މި ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ރައްޔިތުން ދެކެފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި އުކުޅަހަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަން ވެސް ރައީސް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން, ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަން ފްލެޓް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ހަދަމުންދާ މަގުތަކުގެ އިތުރަށް ބާކީ ހުރި މަގުތައް ވެސް ހަދައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި ކައުންސިލް އައު އޮފީހަކާއެކު އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އަޅުއްވައި އިތުރު ބޮޑު މިސްކިތެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުކުޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ރަށާ ކައިރީގައި ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމެއް އަޅައިދީ ގަލައްގިލި ފަޅުގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް