ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 12:30
އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުން
އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ފޯމު ހުށަހެޅުން
އެމްއެންޕީ
ނާޒިމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން
ނާޒިމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާ ހަވާލުކުރެއްވީ ކެންޑިޑޭޓް ނާޒިމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)އިން ނުކުންނަވާ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާ ހަވާލުކުރެއްވީ، ކެންޑިޑޭޓް ނާޒިމެވެ. ނާޒިމްގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. އަޙްމަދު އަދީލް ނަސީރާއި އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން އީސީގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގަތެވެ.

ނާޒިމްގެ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ފޯމް ހުށަހެޅިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް