ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:20
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 84.6 މިލިއަން ރުފިޔާ - އީސީ
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރީ 63,147،091 ރުފިޔާ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 84.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، 2023 ސެޕްޓެންބަރު 09 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރީ 63,147،091 (ފަސްދޮޅަސް ތިން މިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސް ހަތްހާސް ނުވަދިހަ އެކެއް) ރުފިޔާއެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހިފައިވަނީ 223 ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 21,613،674 (އެކާވީސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ތޭރަހާސް، ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަަތަރެއް) ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އެއީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ ބޮލަކަށް 76.42 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް