ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 07:26
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެމްބެލޭ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެމްބެލޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން ޑެމްބެލޭ އެއްބަސްވެއްޖެ
މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޑެމްބެލޭ ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވުމަށް އަނގަބަހުން އެއްބަސްވެފައި

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެކުލަބު ދޫކޮށް، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޑެމްބެލޭ ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގައި ކުޅުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕީއެސްޖީން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޑެމްބެލޭ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޑެމްބެލޭ ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވުމަށް އަނގަބަހުން އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޕީއެސްޖީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ރަސްމީކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އެކަމާ ގުޅޭ މުއާމަލާތް ކުރުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޑެމްބެލޭ މިގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އޭނާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫނެވެ. ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން ޑެމްބެލޭ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އައު ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ދާދި ފަހުން ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ބުނީ، ޑެމްބެލޭ އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. ބާސެލޯނާގައި ޑެމްބެލޭ އަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޑެމްބެލޭ ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 185 މެޗުގައި 40 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ހަތް ތައްޓެއް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް