ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 12:03
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތުގެ މަސައްކަތް
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހެދި ހުއްޓިފައި
 
މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް އެންގީ ބިމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިމެއްކަމަށް ބުނެ

ޝަހީދު އަލީ ހިނގުމުގައި ހުންނަ އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހެދި ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރާތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތާއި ބޭރަށް އިންފާރު އެތެރެއަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބިމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިމެއްކަމަށް ބުނެ، އެ ކައުންސިލުން އަނގަބަހުން މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިހާރު ބޭރަށް ހުރި ފާރު 5 މީޓަރު އެތެރެއަށް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެފާރު އެތެރެއަށް ޖެއްސުމަށްފަހު އެ އޮންނަ ތަން ޕާކެއްގެ ގޮތަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް އިށީދެވޭގޮތަށް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ކުދިން ކޮޅަށް ތިބިގެން އެތަނުން މައުލޫމާތު ހޯދާއިރު ޓްރެފިކް ބްލޮކްވާ ކަމަށް ވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތުގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް

ނާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ހަތަރު ދުވަސްވެފައިވާއިރު މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅީ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހަށް ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާއިރު އެތަނުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލްގެ އިތުރުން ތަން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަނީ ވެސް ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ވެސް ދަތިވާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލިރަސްގެފަނާއި އެމަނިކުފާނާއެކު ޝަހީދުވި ވިލިނގިލީ ރައިވެރިބެ ފަސްދާނުލާފައި ވަނީ އެތަނުގައެވެ. އެ ޒިޔާރަތަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ ލިސްޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެކެވެ.

އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް އާބާތުރަ ފިލުވައި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޒިޔާރަތުގެ ފާރުތަކާއި ގޭޓުގައި ކުލަ އާއި ދަވާދުލާ، ދިދަ ދަނޑި މަރާމާތުކޮށް، ސަރވޭލަންސް ކެމެރާ ހަރުކޮށް އަދި އެތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ ވަނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ މި މަސައްކަތްތަކަކީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ޚާއްސަ ލަފައާއި އިރުޝާދާއި އެކު، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރިޔައްގެންދާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

އަލި ރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް ފަދަ ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ސަޤާފީ ތަރިކަ ފެންނަށް ހުރި ބިނާތައް ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ އިހުގެ ސަޤާފަތް އަންނައޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅިގެންދާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް