ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 17:23
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުން
މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފި
 
ހަނި އަދި މެދު ސައިޒުގެ މަގުތައް އަލުން އެއްވަރުކޮށް، ކާނުތައް އައުކޮށް ބަދަލުކޮށް މަރާމާތުކުރުން ހިމެނޭ
 
މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 111 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައި

މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 111 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހަނި އަދި މެދު ސައިޒުގެ މަގުތައް އަލުން އެއްވަރުކޮށް, ކާނުތައް އައުކޮށް ބަދަލުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމަށެވެ.

Advertisement

މާލެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ އެއްބަސްވުން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މިދައުރުގެ ކައުންސިލުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް