ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 00:05
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ނިސްތާރު
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ނިސްތާރު
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީސީ އާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ގްރީންގެ މުހިންމު ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުކުޅެވޭނެ
 
ގްރީސް ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ދަނޑު މައްޗަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވެސް މިހާތަނަށް އެ ކުޅުންތެެރިޔެއްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކާ

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

ޓީސީ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިސްތާރު ބުނީ، ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ސްޓަރައިކަރަށް ޓީސީ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ގްރީންގެ ޑިފެންސްގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ، އިބްރާހީމް ހަސީބަށް ވެސް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ގްރީސް ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ދަނޑު މައްޗަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވެސް މިހާތަނަށް އެ ކުޅުންތެެރިޔެއްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ބަދަލުގައި ނިކުންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ނިސްތާރު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗަށްފަހު، ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ނިސްތާރު ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ދިމާވި ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ނިސްތާރު ބުނި ގޮތުގައި މި ދުވަސްކޮޅު ގިނަ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ކުލެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ ސީދާ މެޗަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޓީސީ ޓީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިސްތާރު ބުނީ، ދެ ޓީމަކީ ވެސް ދާދި އެއް ފެންވަރެއްގެ ދެ ޓީމު ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ގްރީންގެ ޓާާގެޓަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ނިސްތާރު ބުނީ، އަދި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ކަމަށެވެ. ފުޓުބޯޅައިގައި ކަންތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތަކީ، ކިތަންމެ ދަށް ޓީމެއް ނަމަވެސް، މޮޅު ޓީމެއް ބަލިކުރެވޭ ފަހަރު ވެސް އައުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ގްރީން އަށް ލިބުނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. އެ ޓީމު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ހަތް ވަނައިގަ އެވެ. ޓީސީ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް