ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 17:34
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތެރެއިން
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތެރެއިން
ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިބޫއާއި ކުޑަ އިއްސެ، ރެޕެޗާޖުގެ ހަވަނަ ބުރަށް
 
ރެޕެޗާޖް ފަހަކުން އިބޫއަށް އެއްވަނަ، ކުޑަ އިއްސެއަށް ދެވަނަ

އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރެޕެޗާޖު ހަވަނަ ބުރުން, ރާއްޖޭގެ ހުސައިން އަރީފް (އިބޫ) އަދި އިސްމާއިލް މިގްލާލް (ކުޑަ އިއްސެ) ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ރެޕެޗާޖުން އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ހޯދާ ސާފަރުންނަށް މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭއިރު، މި ބުރުގައި ވާދަކުރާނީ ރެޕެޗާޖުގެ ފަސްވަނަ ބުރުގެ ދެ ހީޓުން އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ހޯދާ ސާފަރުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ތިން ބުރުން އެއްވަނަ ހޯދި އިބޫ ވަނީ މިއަދުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ހީޓުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އިބޫއަށް ތިންވަނަ ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ވަނީ ރަނގަޅު ސްކޯއެއް ހޯދާފައެވެ. ފުރަތަމަ ރާޅުން 6.33 އަދި ދެވަނަ ރާޅުން 6.00 ހޯދަޢި، އޭނާ ވަނީ ޖުމްލަ 12.33 ޕޮއިންޓު ސްކޯކޮށްފައެވެ. މި ހީޓުން އެއްވަނަ ހޯދި ޖަޕާނުގެ އިކޯ ވަތަނަބޭ ވަނީ 14.74 ހޯދާފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހޯދި ޖަޕާނުގެ ރިކީ ސަޓޯ ވަނީ 14.07 ސްކޯކޮށްފައެވެ.

ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ތިންވަނަ ލިބުމާއެކު އިބޫ ވަނީ ރެޕެޗާޖުގެ ފަސްވަނަ ބުރަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ރެޕެޗާޖް ހަތަރެއް ކާމިޔާބުކުރި ކުޑަ އިއްސެއާއި އަހުމަދު އާގިލް (އަންމަޑޭ) ވެސް ރެޕެޗާޖް ފަހަކުން ޖާގަ ހޯދިއެވެ. މި ތިން ސާފަރުންވެސް ވާދަކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ހީޓުގައެވެ.

13.80 ގެ ނަތީޖާއަކާއެކު ދެވަނަ ހީޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އިބޫއެވެ. އަދި ކުޑަ އިއްސެ ދެވަނަ ހޯދީ 12.76ގެ ސްކޯއަކާއެކުއެވެ. 9.93 ހޯދި އަންމަޑޭއަށް ލިބުނީ ތިންވަނައެވެ. މިއާއެކު ރެޕެޗާޖް ހަޔަކުން ޖާގަ ހޯދައި، މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އިބޫއާއި ކުޑަ އިއްސެއަށެވެ.

ރެޕެޗާޖް ހަޔަކުން އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ހޯދާ ސާފަރުން ކޮލިފައިވާނީ ރެޕެޗާޖް ހަތްވަނަ ބުރަށެވެ. މި ބުރުގައި އިތުރަށް ވާދަކުރާނީ ފަސްވަނަ ބުރުން ތިންވަނައާއި ހަތަރުވަނައަށް ދާ ސާފަރުންނެވެ. ރެޕެޗާޖް ހަތަކުން އެއްްވަނަ އަދި ދެވަނަ ހޯދާ ސާފަރުންނަށް ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް