ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 19:18
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތެރެއިން
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތެރެއިން
ސިޑިބަރި
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ތިން ހީޓުން އެއްވަނަ ހޯދައި، އިބޫ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް
 
އިބޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ސާފިންގ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން

ތުލުސްދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭޝިއަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ތިން ހީޓުންވެސް އެއްވަނަ ހޯދައި، ރާއްޖޭގެ ސާފިންގ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން، ހުސައިން އަރީފް (އިބޫ) ހަތަރުވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހީޓުތަކަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ބުރުގެ 12 ވަނަ ހީޓުން އިބޫ އެއްވަނަ ހޯދީ 12.33ގެ ސްކޯއަކާ އެކުއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރުގެ ހަވަނަ ހީޓުން އޭނާ ވަނީ 9.94ގެ ނަތީޖާއަކާއެކު އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ.

ފިރިހެން ބައިގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ ހީޓުތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މި ބުރުގެ ތިންވަނަ ހީޓުގައި ވާދަކޮށް، އިބޫ ވަނީ 13.06ގެ ނަތީޖާއަކާއެކު އެއްވަނަ ހޯދައި، ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ހަސަން ނާސިހުވެސް ވާދަކޮށްފައިވަނީ މި ހީޓުގައެވެ. 6.70ގެ ސްކޯއަކާއެކު އޭނާއަށް ލިބުނީ ތިންވަނައެވެ. މީގެއިތުރުން، އިސްމާއީލް މިގްލާލް ވަނީ 6.67ގެ ނަތީޖާއަކާއެކު ދެވަނަ ހީޓުގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ޖޫނިއާ ބައިގެ ހީޓުތަކުން ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އިނާން އަބްދުލް ހަންނާނާއި ޔޫސުފް ކަޔާން ހަމްދާން ޒަކީ ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައެވެ. އިނާން ވަނީ 6.67ގެ ނަތީޖާއަކާއެކު ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަސްވަނަ ހީޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ކަޔާން ވަނީ 9.93ގެ ނަތީޖާއަކާއެކު ހަވަނަ ހީޓުގެ އެއްވަނަ ހޯދަފައެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި ދެ ބައިވެރިންނަށް ހަތަރުވަނަ ލިބުނުނަމަވެސް، މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އަންހެން ބައިގައި ރާއްޖޭގެ އާޔާ ނަސީމް ވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ހީޓުން ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ، 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް