ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 20:04
އަލޯހާ ކަޕު ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމް
އަލޯހާ ކަޕު ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމް
ފޭސްބުކް
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އަލޯހާ ކަޕުން ރާއްޖެއަށް ލޯ މެޑަލް
 
ރާއްޖެއިން ވަނީ 26.63 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައި
 
އަލޯހާ ކަޕު ކާމިޔާބުކުރީ ޗައިނާ

އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އަލޯހާ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސާފިންގ ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ތުލުސްދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޖަޕާން، ޗައިނާ އަދި ލެބަނަންއެވެ. 38.70 ގެ ނަތީޖާއަކާއެކު މި މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދީ ޗައިނާއެވެ. އަދި 30.77 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރިހި މެޑަލް ހޯދީ ޖަޕާނެވެ. ރާއްޖެއިން ލޯ މެޑަލް ހޯދީ 26.63 ގެ ސްކޯއަކާއެކުއެވެ. ލެބަނަންއަށް ލިބުނީ 9.56އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ހުސައިން އަރީފް (އިބޫ)، އަހުމަދު އާގިލް (އަންމަޑޭ)، ހޫދު އަހުމަދު (ހޫބްޒް) އަދި އަންހެން ސާފަރު އާޔާ ނަސީމެވެ.

ކޮންމެ ގައުމަކުން ހަތަރު ސާފަރުން ވާދަކުރިއިރު، ކޮންމެ ސާފަރަކަށް ލިބުނީ ތިން ރާޅެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިދިނީ ހޫދެވެ. އޭނާ ވަނީ 4.73، 5.27 އަދި 6.00 ސްކޯކޮށްފައެވެ. އިބޫއަށް ފުރަތަމަ ރާޅުން 1.50 ހޯދުނުއިރު، ދެވަނަ ރާޅުން 5.50، އަދި ތިންވަނަ ރާޅުން 1.20 ހޯދިއެވެ. އަންމަޑޭ ވަނީ ފުރަތަމަ ރާޅުން 4.73، ދެވަނަ ރާޅުން 2.53، އަދި ފަހު ރާޅުން 1.87 ހޯދާފައެވެ. އާޔާއަށް ފުރަތަމަ ރާޅުން 0.50 ލިބުނުއިރު ދެވަނަ ރާޅުން ލިބުނީ 0.60އެވެ.

އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް އިބޫ ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އިސްމާއީލް މިގްލާލް، އާދަމް މުއީން އިބްރާހީމް، ހަސަން ނާސިހު، އަބްދުﷲ އަރީފް، ހޫދު އަދި އަންމަޑޭ ވަނީ ރެޕޭޗާޖު ހަތަރަކުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އާޔާ ވަނީ އަންހެން ބައިގެ ރެޕޭޗާޖު ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް