ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 23:39
" އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ޝައުނާ
" އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ޝައުނާ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ޞާލިހު އަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުން
ރައީސް ޞާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަންވީ އިއްޔެގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފަދައިން އަނިޔާވެރިކަމަކީ ތާއަބަދަށް މާޒީގެ ހަނދާނަކަށް ހެދުމަށް - ޝައުނާ
 
އާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް ފަހު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވި
 
މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އޭރަކު އޮތް އަނިޔާވެރިކަމުން މިންޖުވުމަށް ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަންވީ އިއްޔެގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފަދައިން އަނިޔާވެރިކަމަކީ ތާއަބަދަށް މާޒީގެ ހަނދާނަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައުނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ "އެމްޑީޕީގެ އުފާވެެރި އަމާން ރާއްޖެ " ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އޭރަކު އޮތް އަނިޔާވެރިކަމުން މިންޖުވުމަށް ނުވަތަ އަނިޔާވެރިކަން ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް ފަހު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އަދި ވަކާލާތު ކުރީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅވުިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިހާތަނަށް ވެސް ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ގެނެސްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެމަގުން އެމްޑީޕީ ކުރަމުން އައި ދަތުރު އަދި ފެށުނީ ކަމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތް ވެސް ނުވާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ދިވެހިން ނިންމަންވީ ކުރިން އުޅެމުން އައި ހަލަބޮލި ދިރިއުޅުމަށް ދާނީތޯ ނުވަތަ އަމާން ރާއްޖެ އަކަށް ވާސިލްވާނީތޯ ނިންމާ ނިންމުން ކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ތަޞައްވުރަކީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ އެއް ޤާއިމް ކުރުން ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ކަންކަމަށް ވެސް އޭނާ އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް، ފެނާ ނަރުދަމާ، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް