ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:18
އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި މުރަކަ ނާސަރީ ހެއްދުމަށް  ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި މުރަކަ ނާސަރީ ހެއްދުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަކުރުން
ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް، އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި މުރަކަ ނާސަރީއެއް ހައްދައިފި
 
އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި މުރަކަ ނާސަރީ ހެއްދުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ ބާއްވާފަ
 
ރަސްފަރި ފަރަކީ 1995 އިން ފެށިގެން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފަރެއް

ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް، އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި މުރަކަ ނާސަރީއެއް ހައްދައިފިއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްފަރި ފަރަށް ބޯޓެއް އަރައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެ އެފަރު ކުރިން އޮތްގޮތަށް އިއާދަކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި މުރަކަ ނާސަރީ ހެއްދުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އީ.ޕީ.އޭ، އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އިތުރުން ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންވައިރޮމެންޓް މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު ޝައުނާ ވަނީ އެ މުރަކައިގެ ނާސަރީއާއެކު ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ "އެމް.ވީނަވިއޯސް އަމަރިލިސް" ކިޔާ ބޯޓެކެވެ. އެ ބޯޓު ރަސްފަރި ފަރަށް ބީހުނީ އެބޯޓުގެ އިންޖީނު ހޫނުވެގެން ނިވާލާފައި ވަނިކޮށް، ބޯޓު އޮއްވާ އޮޔާ ގެންގޮސްގެންނެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެ ފަރުގެ 8.86 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހަދެއް ހަލާކުވެފައި ވާތީ އެ ބޯޓު 10 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރިއެވެ.

ރަސްފަރި ފަރަކީ 1995 އިން ފެށިގެން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފަރެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް