ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 20:45
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭޔަރ މުއިއްޒުގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖްތަކެއް
އަނެއްކާވެސް މޭޔަރ މުއިއްޒުގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖްތަކެއް ދައުރުކުރާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އެއްވެސް މެސެޖެއް މޭޔަރުގެ ނަމުގައި ލިބިއްޖެނަމަ މޭޔަރު އަރިހުން، އެއީ މޭޔަރ ފޮނުއްވި މެސެޖެއްކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ނަމުގައި އަނެއްކާވެސް ފޭކް މެސެޖްތަކެއް ދައުރުކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޭޔަރު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުންތައް މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ފޯނު ނަމްބަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެސްއެމްއެސް، ވައިބަރ، ވަޓްސްއެޕް، އަދި އެނޫންވެސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެފަދަ މެސެޖްތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހުރިހާ ނޫސްވެރިންވެސް ސަމާލުވުމަށް މޭޔަރު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް ކުރެއްވި މެސެޖްގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އެއްވެސް މެސެޖެއް މޭޔަރުގެ ނަމުގައި ލިބިއްޖެނަމަ، މޭޔަރ އަރިހުން، އެއީ މޭޔަރ ފޮނުއްވި މެސެޖެއްކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މޭޔަރ މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގަމުން ދިޔަ ވަގުތު ނޫސްވެރިޔަކަށް މޭޔަރުގެ ނަމުގައި މިފަދަ މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވާފައިވާތީ، މިކަން ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވަމުންނެވެ. އެ މެސެޖްތަކުގައި އެވަގުތު ޕްރެޒެންޓަރާ އެއްކޮށް ތިއްބެވި މެހެމާނުންނާއި ވަކި ސުވާލުތަކެއް ކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި، އެ ޕްރޮގްރާމް އެވަގުތު ދައްކަމުން ދިޔަކަން މޭޔަރު މުއިއްޒުއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މޭޔަރ މުއިއްޒުގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ މެސެޖްތައް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އެހެން ކަމުން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުވުމާއި މިފަދަ މެސެޖްތަކުގެ ތެދު ދޮގު ޔަގީން ކުރުމަށް މޭޔަރ ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް