ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 12:41
މަސްވެރިން
މަސްވެރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މަސްކިރުން
މަސްވެރިންނަށް ދިން އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 160 މިލިއަން އިތުރު
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 39،601 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވޭ
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މަސްވެރިންނަށް 659،313،574 ރުފިޔާ ދީފައިވޭ

މިފްކޯއިން މިހާތަނަށް މަސްވެރިންނަށް ދިން އާމްދަނީ 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

މިފްކޯއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން މިމަހުގެ 23ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު އެކުންފުނިން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް 659،313،574 (ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަމިލިއަން ތިންލައްކަ ތޭރަހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ދީފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި މަސްވެރިންނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ 492،209،840 (ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެމިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް) ރުފިޔާއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ އެކުންފުންޏަށް މަސް ކިރި މިންވަރުވެސް މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 39،601 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 30 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި މިފްކޯއަށް ކިރާފައިވަނީ 30،459 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަހެވެ.

Advertisement

މިފްކޯއިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އެކި ބަނދަރުތަކުން މަސް ކިރި މިންވަރު ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް 4،844 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވެއެވެ. އަދި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް 30،409 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާކަމަށާއި، އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް 4،348 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ހަމައަގުގައި ގަނެ، އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ހަމައަށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ. އަދި އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް މި އުޖޫރަ އިތުރުކުރުމަށް މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައެވެ.

މިގޮތުން މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް މަސް ކިރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިފްކޯގެ "ޖަޒީރާ 103"ން މަސް ކިރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މި ބޯޓަކީ 120 މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސް ގަނެ ފިނިކުރެވޭނެ ބޯޓެކެވެ. އަދި މި ބޯޓުގައި ޖުމްލަ 420 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް