ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:51
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮރޮކޯގެ ހަކީމް ޒިޔެޗް
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮރޮކޯގެ ހަކީމް ޒިޔެޗް
ރޮއިޓާސް
އަލް ނަސްރު
ޒިޔެޗް ހޯދުމަށް އަލް ނަސްރުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ
 
އަލް ނަސްރުގެ ހުށަހެޅުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޒިޔެޗް ވެސް ހުރީ ތައްޔާރަށް

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮރޮކޯގެ ހަކީމް ޒިޔެޗް ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، އަލް ނަސްރުން އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

އަޔެކްސް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ޒިޔެޗް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހަރު އެ ކުލަބުން ވަނީ ޒިޔެޗަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދީފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޗެލްސީއާއެކު ޒިޔެޗް ހަދާފައިވާ އެެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޒިޔެޗް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އަލް ނަސްރުން އަންނަނީ ޗެލްސީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލް ނަސްރުގެ ހުށަހެޅުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޒިޔެޗް ވެސް ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަލް ނަސްރުން ހުށަހެޅުމެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޒިޔެޗްގެ އިތުރުން ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން ހޯދުމަށް ވެސް ސަައުދީގެ ކުލަބަކުން ވަނީ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ޒިޔެޗްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ ދެ އަހަރު އޮތް ނަމަވެސް، ޗެލްސީން ހުށަހަޅާ އަގަކަށް އަލް ނަސްރުން އެއްބަސްވާ ނަމަ، ޒިޔެޗް ދޫކޮށްލުމަށް ޗެލްސީން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ޒިޔެޗް ރަސްމީކޮށް ވަކި ގޮތެެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޒިޔެޗް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވެ ޒިޔެޗް ވަނީ ޗެލްސީ އަށް ކުޅެދިން 107 މެޗުގައި 14 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ނިމުނު ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގައި ޒިޔެޗަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސައުދީގެ ކުލަބުތަކުން އަންނަނީ ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފާރަލައި، ކުޅުންތެރިން ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަލް ނަސްރުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކުލަބަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކަރީމް ބެންޒެމާ ވަނީ ސައުދީ ލީގުގެ އަލް އިއްތިހާދަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވެފަ އެވެ. ވާދަވެރި އެހެން ކުލަބުތަކުން ވެސް އަންނަނީ އެކި އެކި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިންފެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސް، ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް