ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 10:53
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ސިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު، ޔުނައިޓެޑުން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް: ޓެން ހާގް
 
ޓެން ހާގް ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މި ސީޒަނުގައި ސިޓީ އަށް އެންމެ ވާދަވެރި ޓީމަކީ، އަދި ސިޓީ އަށް ކުޅެން އުނދަގޫވި މެޗަކީ ވެސް އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ކުލަބު ކަމަށާއި، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ސިތީ އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު އެވެ. އޭނާ ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ވާދަވެރި މެޗެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށާއި، މީގެ ކުރީ މެޗުތަކުަގައި ސިޓީން ކުޅުނު ފަސޭހެ ގޭމު ކުޅެން ޔުނައިޓެޑުން ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސިޓީން ވަރަށް ކުރީ ކޮޅު ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި ލަނޑެއް ޖަހައިގެން އެއްވަރުކުރި ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މި ސީޒަނުގައި ސިޓީ އަށް އެންމެ ވާދަވެރި ޓީމަކީ، އަދި ސިޓީ އަށް ކުޅެން އުނދަގޫވި މެޗަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ޓީމު ކުރިއެރުވުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެގޮތުގައި ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާއި، ޓީމަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުން އަންނަ މިންވަރާމެދު އޭނާ އުފާވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސީޒަން ފަށައިގެން އައިއިރު ބްރެންޓްފޯޑު މެޗާއި، އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ހަނދާން އެންމެން ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ސިޓީ އަށް ފެންނާނީ ކުރީގެ ޔުނައިޓެޑު ނޫން ކަމަށާއި، އެކަން ސިޓީން ކުޅުނު ގޮތުން ވެސް ސާފު ވާނެ ކަމަށް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ދެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަަނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޓީމު އެކުލަވާލުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް