ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 11:11
ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާޝިއަލް
ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާޝިއަލް
ޓްވީޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
އަނިޔާވެ މާޝިއަލަށް އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް ގެއްލިއްޖެ
 
މާޝިއަލް އަށް އަނިޔާވީ ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި

އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް އެންތަނީ މާޝިއަލަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ނުކުޅެވެނީ ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެންމެ ފަހުން ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އޭނާ އަށް ލިބިފައި ވަނީ ފައިގެ ފަލަ މަސްގަނޑުގެ އަނިޔާއެކެވެ. އެ މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑުގެ މެޑިކަލް ޓީމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފަލަ މަސްގަނޑު ވަނީ އިރައިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

Advertisement

މި ސީޒަންގެ ބޮޑުބައި މާޝިއަލް ހޭދަކުރީ ވެސް އަނިޔާގަ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް މި ސީޒަނުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ވެސް މަދު މެޗުތަކެއްގަ އެވެ. މުޅި ސީޒަންގައި އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިނީ 29 މެޗެވެ. ޖަހާފައި ވަނީ ނުވަ ލަނޑެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅެފައި ވަނީ 21 މެޗުގަ އެވެ. ލީގުގައި އޭނާ ވަނީ ހަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މާޝިއަލް އަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އިސްކަންދޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ޔުނައިޓެޑުން އޮތީ އޭނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިގެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެފްއޭ ކަޕަކީ މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކުރިމަތިލާނެ ދެ ވަނަ ފައިނަލް އެވެ. މި ސީޒަނުގެ ކަރަބޯ ކަޕް ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް