ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 10:23
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭނާއި މެމޮގްރަފީ ބެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މިޝްރޫއުގެ އަގަކީ 2,955,230.78ރ
 
އީކޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށް

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭނާއި، މެމޮގްރަފީ ބެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުލް ހަންނާނު ހުސައިން އެވެ. އަދި އީކޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ ހުސައިން އަންވަރެވެ.

ހެލެތް މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތް އީކޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

Advertisement

މި މިޝްރޫއުގެ އަގަކީ 2,955,230.78ރ (ދެމިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަންސާސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އަށްލާރި) އެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް މާލެއާ އެއްފެންވަރަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުން ކަމަށާއި، މިހާރު ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އާ ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ރަޖިސްޓްރީ މެއި މަހުގެ 05 ދުވަހު ވަނީ އިފްތިތާހް ކޮށްފައިފައެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް